Hopp til innhold
Logg inn Registrer CV For ansatte

Batne og industrien hører sammen

Batne finner kvalifiserte folk til industrien i Grenland, noe både Isola og ADDCON Nordic verdsetter.

– Batne AS er en totalleverandør av bemanningstjenester. Vi er behjelpelige uansett behov, og har lang erfaring med rekruttering til faste stillinger, midlertidig bemanning og vikartjenester. Grenland er en vital industriregion, og Batne har siden 2008 bistått bedriftene i denne regionen, forteller Stig A. Gåre Andresen, daglig leder.

Bistår Isola med sesongbemanning hvert år

Hvert år, fra mars til oktober, har byggevareprodusenten Isola AS behov for ekstra arbeidskraft for å møte høysesongen med stor etterspørsel etter byggevarer. For å få dekket behovet har de i flere år samarbeidet med Batne.

– De siste årene har det vært varierende tilgang på arbeidskraft med den kompetansen vi etterspør i markedet. Det faste samarbeidet med Batne har gjort at vi har kunnet jobbe proaktivt, og med det sikret oss nødvendig personell. Batne har vært flinke til å komme opp med gode kandidater. De sitter på et stort nettverk, og har etablerte og ryddige prosesser til å finne rett mann eller kvinne til jobben, sier lagersjef Roy Finden fra Isola.

Personell til faste stillinger

Positive erfaringer og godt samarbeid, gjør at Isola også har valgt å benytte firmaet til ansettelser av personell i faste stillinger. – Vi starter gjerne året med et planleggingsmøte, hvor vi sammen vurderer ansettelser som er gjort og avtaler hva som skal gjøres fremover. Med en god relasjon som er bygget opp over tid gir dette oss et godt grunnlag for sammen å sikre riktig rekruttering i perioder med ekstra høy aktivitet. Når vi avtaler et oppdrag med å finne en kandidat, gjør de jobben med annonsering og kandidatsøk, for deretter å presentere et utvalg kvalifiserte kandidater for oss. Derfra følger og veileder de oss gjennom hele prosessen frem til en endelig ansettelse, forteller Roy.

– De har som sagt så langt vært dyktige til å finne riktig personell for oss, så vi føler at vi har funnet både en god og seriøs partner i Batne, avslutter Finden i Isola.

«Med en god relasjon som er bygget opp over tid gir dette oss et godt grunnlag for sammen å sikre riktig rekruttering i perioder med ekstra høy aktivitet.»

Roy Finden, Lagersjef i Isola

ADDCON Nordic liker å bli utfordret for å finne rette personer

Også på ADDCON Nordic AS på Herøya benytter de seg av tjenestene til Batne AS. – Vi har benyttet Batne til flere faste ansettelser av nøkkelpersonell til vår produksjon og administrasjon. Dette er stillinger som har blitt lyst ut. I tillegg har Batne hatt relevante kandidater i sin kandidatbase, som de har kontaktet i forbindelse med ansettelsene, sier administrerende direktør Per Ove Jakobsen i ADDCON Nordic.

ADDCON har egen HR-avdeling men de har ikke hatt kapasitet til å ta hele prosessen med å finne nye ansatte. – Ved ansettelser er det viktig å treffe rett, og vi ønsker å få den riktige kandidaten gjennom en profesjonell prosess. Da er det fint at Batne har kunnet steppe inn, sier Per Ove.

Kvalitet på hele prosessen

– Det er en fordel for oss om kandidatene har erfaring fra industrien, eller en god forståelse for hva vi gjør. Vår erfaring med Batne er at de har en god prosess fra A til Å. Det er høy profesjonalitet og god oppfølging. De utfordrer oss på hva vi faktisk er ute etter, og stiller relevante spørsmål. De utformer gjennomtenkte stillingsannonser, plukker ut de kandidatene som er mest aktuelle, utfører tester som gir godt grunnlag for intervjuprosessen, som også er veldig profesjonelt utført. Underveis holder de oss godt informert om utviklingen og resultat. Vår totale opplevelse er at det har vært en svært grundig prosess helt fra starten, samt at det er en moderne form for ansettelser, utdyper Per Ove.

«Det er høy profesjonalitet og god oppfølging. De utfordrer oss på hva vi faktisk er ute etter, og stiller relevante spørsmål.»

Per Ove Jakobsen, Administrerende direktør, ADDCON Nordic